Tranh luận nóng

Chi thường xuyên vẫn tăng, chiếm hơn 70% tổng chi ngân sách

Thứ Năm, 19/07/2018 07:43

(Tài chính) - 6 tháng đầu năm 2018, tổng chi ngân sách nhà nước 649.200 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 455.800 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngày 18/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo về công tác ngành tài chính 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách ước đạt 651.700 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 523.000 đồng, tăng 15,5%; thu từ dầu thô ước đạt 29.600 tỷ đồng, tăng 25,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 146.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nửa đầu năm 2018, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý thu ngân sách 4.700 tỷ đồng, số đã nộp vào ngân sách gần 2.000 tỷ đồng, thu hồi được 14.880 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Ước tính 6 tháng có 45/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 50%, trong đó có 36 địa phương đạt trên 53%, 53/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ và 10 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Nếu loại trừ thu từ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận sau thuế thì có 32 địa phương có tiến độ thấp hơn so với dự toán, trong đó có 13 địa phương đạt dưới 45% dự toán năm.

Chi thuong xuyen van tang, chiem hon 70% tong chi ngan sach
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Tài chính

Mặc dù kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng là tích cực, tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, tiến độ thu từ 3 khu vực kinh tế quan trọng đạt thấp so với yêu cầu dự toán (thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 43,7% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,7% dự toán; tiến độ thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 47,8% dự toán).

Về chi ngân sách, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 649.200 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 130.000 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 20% tổng chi; chi thường xuyên đạt 455.800 tỷ đồng, tăng 5% và chiếm 70,2% tổng chi; chi trả nợ lãi đạt 59.300 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 9,1% tổng chi.

Đánh giá của Bộ Tài cính về chi thường xuyên là "theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội".

Cũng theo Bộ Tài chính, riêng thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm cả nguồn trái phiếu Chính phủ), tuy tiến độ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm 2017 (đạt 31,7% dự toán so với mức 25,6% cùng kỳ), song vẫn chậm so với yêu cầu dự toán (có 35 bộ, ngành trung ương và 6 địa phương giải ngân đạt dưới 25% dự toán). Đại diện Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

"Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của đơn vị. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả", lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Về cân đối ngân sách nhà nước, Bộ đánh giá, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương 6 tháng đầu năm được đảm bảo; đã thực hiện phát hành 89,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách Trung ương theo dự toán.

Minh Thái