Tranh luận nóng

Chó hoang đầu đàn số đen bỏ mạng trước sư tử

Chó hoang đầu đàn bị lôi lên trên bờ trong thế chịu sẵn chờ cái chết.

Thứ Bảy, 14/03/2020 10:43

Một con sư tử cái theo dõi bầy chó hoang gần đó, chúng là những kẻ thủ truyền kiếp khi có danh sách con mồi giống nhau.

Tuy vậy, nhiều khi chó hoang cũng thành đối tượng của sư tử. Những hình ảnh được chụp bởi nhân viên kiểm lâm Jaques ở Khu bảo tồn Sabi Sands, Nam Phi.

Ngay khi phát hiện sư tử, chó hoang nhanh chóng kéo nhau qua sông để chạy trốn.

Sư tử không bỏ lỡ cơ hội khi đuổi theo tấn công con đầu đàn.

Ở dưới nước, cuộc chiến giữa sư tử và chó hoang cũng không khác trên cạn là bao nhiêu.

Chó hoang yếu thế hơn sư tử rất nhiều và nó dường như không có cơ hội chạy thoát khi đang ở dưới nước.

Hai con sư tử đực nhanh chóng tiến tới hợp sức kết liễu con mồi.

Chó hoang đầu đàn bị lôi lên trên bờ trong thế chịu sẵn chờ cái chết.

Số phận của chó hoang đầu đàn kết thúc, một cá thể khác sẽ thay nó dẫn dắt bầy đàn trong tương lai. (Anh Minh)