Tranh luận nóng

Liên hiệp Hội VN:Năm năm ghi nhận nỗ lực trí thức KHCN

Thứ Hai, 01/06/2015 07:27

(Khoa học) - Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam đang ngày càng vững mạnh, ghi nhận những nỗ lực của trí thức trong KHCN, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ngày 06/8/2008 “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) ngày 16/4/2010 “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH Việt Nam) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển LHH Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015), Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng, hoàn thành mục tiêu phát triển tổ chức Liên hiệp Hội cấp tỉnh ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác.

Không ngừng lớn mạnh

Có thể thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, LHH Việt Nam coi việc củng cố, phát triển tổ chức và hướng mạnh các hoạt động về cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng. LHH Việt Nam đã chủ động đề xuất với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước về tổ chức, hoạt động của LHH Việt Nam và kiến nghị những vấn đề cụ thể nhằm nâng cao vai trò, vị thế của LHH Việt Nam, tổ chức nòng cốt đại diện cho trí thức KH&CN nước nhà.

Theo đó, trong nhiệm kỳ VI (2010-2015), hoạt động củng cố và phát triển tổ chức của LHH Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng. Tính đến hết năm 2014, LHH Việt Nam đã có 140 hội thành viên, trong đó có 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố và 77 hội ngành toàn quốc. So với đầu nhiệm kỳ, LHH Việt Nam đã tăng 15 hội thành viên, trong đó tăng 8 liên hiệp hội địa phương và 7 hội ngành toàn quốc.

Việc thành lập các tổ chức KH&CN cũng được quan tâm. Số đơn vị trực thuộc Đoàn Chủ tịch LHH Việt Nam đã tăng lên đến 398, tăng 138 đơn vị so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ VI, Liên hiệp Hội Việt Nam đã quan tâm đến việc nâng cao số lượng và chất lượng hội viên, nhất là những trí thức trẻ. Đến nay, tổng số hội viên của toàn hệ thống LHH Việt Nam có trên 2,8 triệu người, tăng thêm gần 1 triệu so với nhiệm kỳ trước, đây là con số hết sức ấn tượng.

Đối với các hội ngành toàn quốc: Số lượng các hội chuyên ngành ở địa phương và Trung ương trực thuộc hội ngành toàn quốc đã tăng rất nhanh, làm tăng các mối quan hệ đa chiều trong các hoạt động chuyên môn của các tổ chức hội. Sự gia tăng của các hội thành viên đã làm tăng thêm tính đa dạng, liên ngành trong các hoạt động của LHH Việt Nam. Một số hội thành viên đã phát triển tổ chức không chỉ ở cấp tỉnh, mà còn tới cấp huyện và chú trọng đến việc tập hợp trí thức trong doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua số hội thành viên tăng nhanh, đến nay số hội thành viên của Liên hiệp Hội địa phương trong cả nước đã lên đến 1.289 hội; đặc biệt có một số Liên hiệp Hội có hội thành viên đến cấp huyện và có chi hội đến cấp xã, phường như Liên hiệp Hội các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Hà Nội… Do các hoạt động của một số Liên hiệp Hội địa phương phát huy được hiệu quả, phong phú, đa dạng, tạo được uy tín cao, nên ở một số tỉnh đã có một số hội không thuộc lĩnh vực KH&CN, như hội khuyến học, thậm chí cả hội nông dân, hội nạn nhân chất độc màu da cam, hội doanh nghiệp trẻ… cũng xin gia nhập làm thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở địa phương.

Trí thức góp sức vào sự phát triển của đất nước

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, LHH Việt Nam đặc biệt chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN thông qua các hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc; thực hiện vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng, giữa Đảng với trí thức; cùng với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua LHH Việt Nam đã kịp thời biểu thị thái độ chính trị của mình trước những sự kiện lớn ở trong và ngoài nước. Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, tại các diễn đàn trong nước và quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam và Hội Địa lý Việt Nam đã bày tỏ quan điểm trước việc Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ công bố sai về bản đồ địa lý hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, kịp thời lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo này và vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Việt Nam...