Tranh luận nóng

TBT Nguyễn Phú Trọng: Chú trọng thế trận biển đảo

Thứ Tư, 23/09/2015 08:02

(Tình hình Biển Đông - Vấn đề Biển Đông) - Chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 9 của Đảng bộ Quân đội, cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, đã diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, song không ít khó khăn, thách thức.

TBT Nguyen Phu Trong: Chu trong the tran bien dao
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Phân tích tình hình trong nước và thế giới thời gian sắp tới với những diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư chỉ rõ: trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Đảng ta chủ trương phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Đây là một nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá 11) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ngay sau Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Quân uỷ Trung ương cần khẩn trương xây dựng các Kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống có hiệu quả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá quân đội". Tuyệt đối không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Quân đội chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và cấp uỷ, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược.

Chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị khoá XI về "Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21/09 đến ngày 24/09/2015.

Phương Nguyên (Tổng hợp VTC, QĐND)