Tranh luận nóng

Kỷ luật hơn 420 đảng viên tham nhũng, cố ý làm trái

Thứ Năm, 23/01/2020 14:54

(Tin tức thời sự) - Tại sao số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm kéo dài qua nhiều năm không được phát hiện?

Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.364 tổ chức đảng và 10.232 đảng viên (có 4.938 cấp ủy viên các cấp, chiếm 48,2%).

Các cuộc kiểm tra được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương; trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội, đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật kịp thời với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Điển hình là vụ việc ở Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Khánh Hòa, TP.HCM, Quân chủng Hải quân, Bộ Giao thông Vận tải...

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng đồng thời, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, bất cập trong các cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Ky luat hon 420 dang vien tham nhung, co y lam trai
Quang cảnh Kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: TTXVN

Từ năm 2016-2019, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tăng nhiều so với các năm trước đây. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng; tạo được hiệu ứng lan tỏa.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 226.479 tổ chức đảng và 1.054.699 đảng viên, trong đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 36 đoàn kiểm tra, kiểm tra 110 tổ chức đảng. Toàn ngành đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 13.619 tổ chức, 16.214 cấp ủy viên các cấp và 24.727 đảng viên, gần bằng cả nhiệm kỳ của khóa XI (khóa XI, Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra 16.000 tổ chức đảng, 55.000 đảng viên và cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm).

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 1.111 tổ chức đảng, 18.265 cấp ủy viên các cấp và 54.573 đảng viên, trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (2 ủy viên Bộ Chính trị, 21 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 38 sỹ quan trong lực lượng Công an, Quân đội (cấp tướng là 23 người...).

Nhìn vào số tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu: "Điều quan trọng là chúng ta từng bước làm rõ được, tại sao số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm kéo dài qua nhiều năm không được phát hiện?

Phải chăng hằng năm, từng nhiệm kỳ chúng ta đánh giá chưa chính xác chất lượng đảng viên và tổ chức đảng? Phải chăng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp chưa được coi trọng, chưa làm tốt, tiến hành không thường xuyên? Trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn hình thức, thiếu dân chủ? Tính chiến đấu của người cộng sản, người đảng viên không được phát huy? Đây là những vấn đề cần hết sức quan tâm trong thời gian tới".

Nhìn lại năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục đà của năm 2019, không dừng, không nghỉ, với quyết tâm cao hơn, chặt chẽ, hiệu quả hơn, với quan điểm lịch sử, biện chứng, khoa học, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, không vin vào hoàn cảnh, không phiến diện, mà phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ công việc trọng tâm là tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chỉ đạo rà soát, tổng hợp những kiến nghị sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách, pháp luật của các Đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, định hướng lớn về phòng chống tham nhũng trong các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Một điểm nổi bật trong thời gian qua là đã kịp thời công khai kết quả kiểm tra, kết luận các phiên họp của Ủy ban kiểm tra, nhất là các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Qua đó, góp phần tuyên truyền công tác kiểm tra của Đảng, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm; khẳng định bản lĩnh của ngành Kiểm tra, giúp cho cán bộ kiểm tra, cơ quan kiểm tra phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện, bảo đảm cẩn trọng khi kết luận kiểm tra, giám sát. Đồng thời, để đảng viên, nhân dân giám sát hoạt động kiểm tra Đảng.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu ngoài các nhiệm vụ theo chức năng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành đánh giá, phân tích sâu công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra nguyên nhân của thành công và những hạn chế, tồn tại để phục cho xây dựng văn kiện đại hội.

Theo TTXVN