Tranh luận nóng

Hà Nội phân công nhiệm vụ lãnh đạo chủ chốt

Thứ Ba, 27/10/2020 08:04

(Tin tức thời sự) - Ngày 26/10, Thành ủy Hà Nội có Thông báo phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phụ trách chung toàn Đảng bộ; giới thiệu để bầu chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố. Giới thiệu ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Thành phố.

Ha Noi phan cong nhiem vu lanh dao chu chot
Hà Nội phân công nhiệm vụ 16 uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

Ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố.

Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Minh Thái