Tranh luận nóng

Có trụ sở mới nhưng không chịu trả trụ sở cũ

Thứ Bảy, 24/07/2021 18:49

(Tin tức thời sự) - Một số bộ, cơ quan TW đầu tư trụ sở mới nhưng vẫn giữ trụ sở cũ để bố trí cho đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp tục sử dụng.

Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, chiều 24/7, thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường đánh giá mặc dù gặp thời gian qua cả nước gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy vậy, Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhận thấy công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 vẫn còn nổi lên một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Đơn cử là tình trạng xin lùi, rút dự án khỏi chương trình xây dựng pháp luật vẫn diễn ra; việc phát hiện, xử lý một số văn bản không phù hợp chưa kịp thời; chất lượng của một số văn bản về quản lý kinh tế-xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng “nợ đọng” văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để, kể cả văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Co tru so moi nhung khong chiu tra tru so cu
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

“Chính phủ cũng chưa làm rõ và có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn hiện nay ở một số lĩnh vực như vướng mắc khi triển khai các dự án BT dở dang được tiếp tục thực hiện; bất cập trong giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công, mua sắm công, mua sắm thiết bị, vật tư, vaccine phòng chống dịch COVID-19”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh.

Đáng chú ý là một số bộ, cơ quan Trung ương được đầu tư trụ sở mới nhưng vẫn giữ trụ sở cũ để bố trí cho đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp tục sử dụng nhưng Chính phủ chưa thống kê trong báo cáo, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp xử lý; việc sắp xếp, xử lý nhà, đất của một số địa phương còn chậm, đạt dưới 50%...

Từ thực tế nêu trên, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản tán thành với các mục tiêu, giải pháp nêu trong báo cáo của Chính phủ đồng thời lưu ý tới việc cần siết chặt kỷ cương-kỷ luật tài chính, thực hiện tốt chính sách tài khóa, kiểm soát chặt chẽ bội chi; tăng cường thanh tra, kiểm tra để đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ để nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và định mức, tiêu chuẩn, đơn giá còn thiếu, chưa phù hợp thực tiễn.

Cùng với đó, Chính phủ cần rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến các nút thắt, điểm nghẽn hoặc chưa hướng dẫn cụ thể, chi tiết dẫn đến thực hiện còn lúng túng, xảy ra sai phạm trong công tác quy hoạch, đầu tư (đầu tư công, PPP, đầu tư tư nhân...); trong giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công, mua sắm công; trong việc triển khai các dự BT dở dang được tiếp tục thực hiện.

Về quản lý đất đai, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ khắc phục tình trạng lãng phí, bất cập trong quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, sử dụng lao động, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; rà soát, thống kê diện tích đất nông nghiệp để hoang hóa, đất chưa sử dụng, đất sử dụng không đúng mục đích, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đối với tài nguyên, đất đai.

Trình bày báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020, mặc dù có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dương 2,91%, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới.

Trong năm 2020, ngành Thanh tra cả nước đã triển khai 187.426 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 hécta đất; kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước 23.843 tỷ đồng và thu hồi 830 hécta đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 62.526 tỷ đồng, 5.536 hécta đất.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra cũng đã tiến hành xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và 485 cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân, với số tiền 7.164 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định 97 vụ, 99 đối tượng.

Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số bộ, ngành, địa phương còn chậm ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và chậm báo cáo kết quả thực hiện so với thời hạn quy định.

Cùng với đó, hệ thống pháp luật cũng còn thiếu đồng bộ; tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục, đến ngày 31/12/2020 còn nợ 7 Nghị định và 30 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành.

Minh Thái