Tranh luận nóng

8 nhà máy thủy điện của Lào hoạt động năm 2015

Thứ Năm, 13/03/2014 08:12

(Tin tức thời sự) - Vào năm 2015, Lào sẽ có thêm tám nhà máy thủy điện đi vào hoạt động với tổng công suất lắp đặt khoảng 2.976 MW.

Nguồn tin được Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào xác nhận trên tờ Vietnam +.

Theo đó 8 nhà máy này bao gồm nhà máy thủy điện Xekaman 1 và Nậm Kong 2 ở tỉnh Attapeu; Nậm Nghiệp 2 ở tỉnh Xiengkhuang; Nậm Beng ở tỉnh Oudomxay; Nậm Khan 2 ở Luangprabang; Huội Lamphanyai ở tỉnh Sekong, Nậm Hinboun ở Khammuane và Hongsa ở Xayabury.

Khu vực xây dựng đập Xayabury
Khu vực xây dựng đập Xayabury

Hiện tại, Lào đã có 23 nhà máy điện hoạt động với tổng công suất lắp đặt hơn 3.200 MW. Những nhà máy điện này đang sản xuất hơn 16.000 GWh điện/năm phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.

Phương Nguyên