Tranh luận nóng

Xử lý dự án BT 'đất vàng' sân bay Nha Trang

Chủ Nhật, 04/07/2021 11:48

(Tư vấn đầu tư) - Thanh tra Chính phủ kiến nghị trong quá trình thanh tra dự án BT sân bay Nha Trang nếu phát hiện có tội phạm thì chuyển hồ sơ sang công an.

Liên quan đến việc khắc phục các sai phạm dự án BT (xây dựng - chuyển giao) sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Giám đốc Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, các Ban quản lý dự án tỉnh Khánh Hòa nghiêm túc kiểm điểm và xử lý hoặc để xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các tập thể và cá nhân có liên quan để xảy ra các sai phạm.

Xu ly du an BT 'dat vang' san bay Nha Trang
Tập đoàn Phúc Sơn được hoàn vốn cho 3 dự án BT bằng các khu "đất vàng" tại sân bay Nha Trang cũ.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, nhất là các dự án thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT); không để xảy ra tình trạng thực hiện khác với báo cáo, đề xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với 3 hợp đồng BT do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư: yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định bổ sung giao đất, cho thuê đất để có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thanh, quyết toán các dự án BT.

Yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát lại đơn giá, định mức, biện pháp thi công, chi phí giải phóng mặt bằng và các hạng mục đầu tư để phê duyệt lại báo cáo nghiên cứu khả thi làm căn cứ cơ sở điều chỉnh hợp đồng BT, phê duyệt thiết kế dự toán đảm bảo nguyên tắc ngang giá, cùng thời điểm xác định giá thu tiền sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định giảm tổng mức đầu tư hơn 499 tỷ đồng, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm các đơn vị có liên quan trong việc thẩm định 3 dự án BT do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Kết luận Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: trước đó việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, ký kết hợp đồng BT còn có một số sai sót và đưa một số hạng mục vào dự án đầu tư chưa đúng quy định (hạng mục đường dây cấp điện) làm tăng tổng mức đầu tư 3 dự án BT lên hơn 499 tỷ đồng.

Yêu cầu giảm 5% giá trị xây lắp khi quyết toán công trình dự án BT theo đúng cam kết của nhà đầu tư (giá trị dự toán hơn 97 tỷ đồng).

Bởi trước đó Tập đoàn Phúc Sơn có cam kết giảm 5% giá trị phần xây lắp nếu được chọn làm nhà đầu tư theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt sau khi có chủ trương đồng ý của Chính phủ.

Đồng thời, phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất để thanh toán hợp đồng BT.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị trong quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết luận thanh tra các dự án BT nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì tỉnh Khánh Hòa phải chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Khánh Hòa để xử lý theo quy định.

Xu ly du an BT 'dat vang' san bay Nha Trang
Dự án BT đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội (nhánh Nam) do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư đã hoàn thành đi vào sử dụng.

Như đã phản ánh trước đó vào tháng 10/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi đất tại khu vực sân bay Nha Trang cũ để giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án Khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang. Đến năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho các Ban quản lý dự án của tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng BT đối với 3 dự án giao thông với Tập đoàn Phúc Sơn.

3 dự án BT bao gồm: dự án BT nút giao thông Ngọc Hội; dự án BT đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; Dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang. 3 hợp đồng BT này được hoàn vốn bằng nhiều khu “đất vàng” tại khu sân bay Nha Trang.

Trước đó hôm 30/6/2021 thông báo kết luận Thanh tra Chính phủ nêu: Việc sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang để thanh toán cho các dự án BT là phù hợp với chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Khánh Hòa có vi phạm khi bàn giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (tháng 12/2015) khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định 2139 ngày 25/7/2017 giao toàn bộ diện tích đất (62,3ha) để hoàn vốn dự án BT khi hợp đồng dự án BT chưa được ký kết. Sau khi hợp đồng BT được ký, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định 369 ngày 1/2/2018 để điều chỉnh, bổ sung.

Tuy nhiên tại quyết định này chưa thể hiện đầy đủ nội dung giao đất, cho thuê đất và diện tích giao đất, cho thuê đất để thanh toán các dự án BT;

chưa xác định tên, ký hiệu, diện tích giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT cũng như diện tích còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật; chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất thanh toán hoàn vốn cho các dự án BT.

Theo nhadautu