Tranh luận nóng

Giao Thanh tra TP.HCM kiểm tra dự án của Vạn Thịnh Phát

Thứ Năm, 22/07/2021 14:46

(Thị trường) - Dự án do Công ty Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư với diện tích đất là 6.077m2 tại 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TP HCM.

Trong quá trình thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP HCM, do điều kiện về thời gian, yêu cầu của kế hoạch thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND thành phố rà soát, báo cáo và cung cấp một số hồ sơ chủ yếu, trong đó có dự án tại 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5.

Giao Thanh tra TP.HCM kiem tra du an cua Van Thinh Phat
Khách sạn Windsor Plaza tại địa chỉ 18 An Dương Vương, quận 5, TP HCM.

Qua rà soát tại dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư với diện tích đất là 6.077m2, Thanh tra Chính phủ nhận thấy:

Đây là Dự án Trung tâm Liên hợp Gia cư - Thương mại An Đông 2 do Công ty Xây dựng - Thương mại Sài Gòn 5 (Công ty Sài Gòn 5) làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng năm 1993.

Từ năm 1998 đến năm 2002 do thiếu nguồn vốn đầu tư, công trình đã tạm ngừng thi công. Do đó, Công ty Sài Gòn 5 đã kêu gọi đầu tư và trình UBND thành phố cho phép Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát tham gia dự án theo phương thức ứng trước vốn đầu tư để bao tiêu toàn bộ sản phẩm của dự án.

Ngày 18/5/2003, Công ty Sài Gòn 5 có Văn bản số 75/SG5-HC trình UBND thành phố xin phép được chuyển nhượng dự án đầu tư thay thế phương thức hợp đồng đầu tư bao tiêu toàn bộ sản phẩm Công trình Trung tâm Liên hợp Gia cư - Thương mại An Đông 2, đồng thời đề xuất phương án giải quyết việc xử lý thu hồi nợ của Ngân hàng TMCP Việt Hoa.

Ngày 10/6/2003, UBND thành phố có Quyết định số 2184/QĐ-UB cho phép Công ty Sài Gòn 5 chuyển nhượng Dự án Đầu tư Trung tâm Liên hợp Gia cư - Thương mại An Đông 2 cho Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát.

Ngày 09/6/2005, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 755/TTg-V.I ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố căn cứ quy hoạch đã được duyệt và các quy định hiện hành, cho phép đầu tư đối với Dự án Khách sạn Thương mại An Đông.

Từ tình hình thực tế nêu trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND thành phố giao cho Thanh tra thành phố kiểm tra, rà soát và xem xét, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Theo Thanhtra